Terapi

Hvorfor opsøge terapi?

Der kan være mange grunde til at opsøge terapi. Nogle temaer er dog fælles for mange mennesker, og det kan for eksempel have at gøre med:

 • angst
 • humør
 • tab og sorg
 • krise
 • parforhold, samliv og skilsmisse
 • familiedynamikker
 • stress
 • lavt selvværd
 • isolation og ensomhed
 • misbrug
 • personlig udvikling
 • ønske om forandringer

Det kan også være noget helt andet, som ikke er nævnt ovenfor.

Det er væsentligt at understrege, at ingen grunde er for store eller for små, og at terapi ikke forudsætter, at der er gjort et forarbejde.

Syn på terapi

Udgangspunktet for terapi er, at du kommer, som du er, og med alt det der er dig. Det er også mit udgangspunkt. Det er grundlaget for et personligt møde og en reel kontakt, og det ser jeg som fundamentet for en terapeutisk samtale. Tryghed i relationen er den væsentligste faktor for et terapeutiske udbytte.

Jeg besidder en åbenhed over for, at følelser og følelsesudtryk er uendelige. Jeg arbejder med afsæt i almenpsykologien og ud fra en oplevelsesorienteret tilgang. Det betyder, at jeg tager udgangspunkt i det, jeg ser, hører, oplever og registrerer i løbet af sessionerne. I min kommunikation er jeg fokuseret på at møde klienten åben og fordomsfri.

Da vi er sociale væsener, er det især vores relationer, der er afgørende for, om vi oplever et velbefindende i tilværelsen eller ej. Min tilgang er psykodynamisk, og jeg tager udgangspunkt i, at det ubevidste kan være en fremtrædende del af personligheden. De oplevelser og erfaringer vi har med os, som fx ikke kan udtrykkes med ord, viser sig ofte ubevidst i handlinger i vores relationer til andre. Det er blandt andet ved at forstå baggrunden for problemerne og finde nye måder at udtrykke behov på, at konflikterne langsomt kan opløses. Dette arbejde er i sig selv en helende faktor. Et langsigtet udbytte af terapi er således også en styrkelse af det personlige ansvar.

Jeg har tavshedspligt om alle forhold vedrørende klienten, herunder om der foreligger et klientforhold.