Velkommen

Hej! Mit navn er Mads Jakobsen, jeg er uddannet Psykoterapeut MPF.

December 2020: Jeg tilbyder for nuværende ikke terapi. Jeg er ved at søge efter terapilokale i Aarhus, og vil opdatere denne side, så snart jeg har nyt.

Psykoterapeutisk Institut Aarhus

Jeg er uddannet ved Psykoterapeutisk Institut i Aarhus i november 2020. Uddannelsen består af en toårig grunduddannelse med en efterfølgende toårig overbygning. Du kan læse mere om uddannelsen her.

Som en del af uddannelsen har jeg haft terapiforløb, og det er foregået under vejledning af en underviser fra Instituttet. Jeg modtager løbende supervision og egenterapi.

Psykoterapeut MPF

Der er ingen statslige regler for, hvornår en person må kalde sig for psykoterapeut. Det betyder, at alle og enhver med ingen eller kun lidt uddannelse kan sætte et skilt på døren og tage imod klienter.

Derfor er et medlemskab af Dansk Psykoterapeutforening også et kvalitetsstempel. Alle medlemmer skal leve op til en række kriterier om uddannelse og erfaring for at få lov til at kalde sig Psykoterapeut MPF (MPF står for Medlem af Dansk Psykoterapeutforening). Denne beskyttede titel er din sikkerhed for, at jeg har opøvet og erfaret mig terapeutiske kompetencer, der er forudsætningen for at kunne give dig den rigtige hjælp og behandling.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, og følger de etiske retningslinjer fra foreningen. Det vil sige, at jeg har tavshedspligt om alle forhold vedrørende klienten. Jeg opbevarer alle oplysninger om klienten fortroligt.